Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Konpromisoa 9. Gizarte-ekonomiaren aldeko apustua

Ekimena 1. Gizarte-ekonomiako enpresa berriak sortzea sustatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Gaur egungo gizarte-ekonomiako sarea indartu eta garatu ekonomia-sektore guztietan

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 4. Gizarte-ekonomiaren sektoreari lagundu berrikuntzan, kalitatean, transferentzia teknologikoan eta informazioaren teknologiak ezartzen

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 5. Gizarte-ekonomiaren prestakuntza eta informazioa zabaldu hezkuntzaren maila eta eremu guztietan, helburu horretara bideratutako programei laguntza ekonomikoa emanez. Bereziki, 3 euskal unibertsitateetan eta lanbide-heziketan sustatuko da gizarte-ekonomiako prestakuntza

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 6. Elkartegintza sustatu, sektorea ordezkatzen duten elkarteekin harremana indartu eta sendotuta

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 7. Gizarte-ekonomiako enpresen gobernu ona eta enpresa horietako bazkideen prestakuntza sustatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 8. Gizarte-ekonomiaren balioak eta printzipioak hedatu esparru guztietan

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 9. Erakunde arteko eta eremu publiko eta pribatuaren arteko adostasuna eta lankidetza, Euskadin gizarte-ekonomia bultzatzeko eta sustatzeko politikak diseinatu eta gauzatu daitezen

Exekuzioaren zehaztasunak