Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Konpromisoa 6. Elkarrizketa soziala, langileek enpresetan duten parte-hartzea eta langile autonomoen arteko lankidetza sustatu

Eremua: Oparotasuna
8 Guztiontzako hazkunde ekonomiko jarraitua, inklusiboa eta jasangarria, enplegu vetea eta produktiboa nahiz lan duina sustatzea.

Ekimena 1. Lan Harremanen Euskal Sistema indartu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Elkarrizketa soziala sustatu, Elkarrizketa Sozialaren Organo Iraunkorra sortuta eta bultzatuta. Eusko Jaurlaritzaren ordezkariek eta ordezkaritza zabalena duten sindikatu eta enpresaburu antolakundeen ordezkariek osatuko dute

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Negoziazio kolektiboa sustatu, lan-kalitatea eta egonkortasuna eta enpresa-lehiakortasuna hobetzeko.

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 4. Gizarte-eragileen parte-hartze instituzionala sustatu eta elkarrizketa sozialaren protagonista gisa duten zeregina gauzatu.

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 5. Langileek enpresetan parte hartzea bultzatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 6. Langile autonomoei bultzada emateko politika sustatu

Exekuzioaren zehaztasunak