Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Konpromisoa 140. Gizarte-ituna immigrazioaren alde eta arrazakeriaren eta xenofobiaren aurka

Eremua: Oparotasuna
10 Herrialde bakoitzean eta herrialdeen artean desberdintasunak murriztea.
16 Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan.

Ekimena 1. Immigrazioari buruzko Itun Soziala bultzatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Immigraziorako Euskal Estrategia gaurkotu, 2020. urteari begira

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Erakundeen barruko eta erakundeen arteko lankidetza antolatu, integrazioaren, bizikidetzaren eta aniztasunaren ildotik berdintasunaren alde egiten den lanean

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 4. Immigranteei haien inklusio sozialeko ibilbideetan laguntzeko sistemak indartu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 5. Immigranteek zerbitzu publikoak berdintasunez eskuratzeko behar diren neurriak bultzatu, osasun- eta gizarte-zerbitzuetara, etxebizitzetara, justiziara eta segurtasunera sarbide normalizatua eta ekitatiboa izan dezaten bermatuz

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 6. Herri ijitoaren sustapena lagundu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 7. Aniztasun kulturala eta arrazismoa eta xenofobia prebenitzeko balio positiboei buruz sentikortzeko programak bultzatu

Exekuzioaren zehaztasunak