Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Konpromisoa 5. Gazteen laneratzea sustatu

Eremua: Oparotasuna
8 Guztiontzako hazkunde ekonomiko jarraitua, inklusiboa eta jasangarria, enplegu vetea eta produktiboa nahiz lan duina sustatzea.

Ekimena 1. Gazteentzako enplegu-plan bat sustatu

Exekuzioaren zehaztasunak