Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Konpromisoa 139. Familien eta haurren aldeko ituna

Eremua: PERTSONAK
5 Genero-berdintasuna lortzea eta emakume nahiz neskato guztiak ahalduntzea.

Ekimena 1. Erakundeen arteko estrategia sustatu, euskal gizartea demografikoki aldatzeko eta gaztetzeko

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Seme-alabak dituzten familientzako diru-laguntzak % 50 handitu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Haurrak eta nerabeak zaintzeko eta babesteko (otsailaren 18ko 3/2005) Legea egokitu haur eta nerabeen babes-sistema aldatzekoak diren bi lege hauei: uztailaren 28ko 26/2015 Legeari uztailaren 22ko 8/2015 Lege Organikoari

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 4. Diru-laguntzen, pizgarri fiskalen eta neurri eraginkorren sistema hobetu erantzunkidetasunari eta familia eta lana bateragarriak egiteari dagokionez, hala lan munduan, nola zainketen eta etxebizitzaren eremuan

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 5. Erantzunkidetasunaren aldeko politika publiko eraginkorrak aplikatu, sentsibilizazio- eta prestakuntza-neurrien bidez, etxeko lanak eta zaintzeko lanak gizonen eta emakumeen artean banatzea ahalbidetzeko

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 6. Haurren zainketa eta haur-eskolen zerbitzuak hobetu Hezkuntza Sailarekin lankidetzan, zerbitzu horiek aiten eta amen lan‑ordutegietara egokitzeko, eta 2 urteko umeen eskolaratzeko demanda guztiari erantzunez

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 7. Eskolaz kanpoko laguntza eta erkidego-aisialdiko programen hedapena sustatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 8. Lana eta familia bateragarriak egiten laguntzen duten neurriak enpresen negoziazio kolektiboan sartzea sustatu, Lan eta Justizia Sailarekin lankidetzan.

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 9. Enpresei sariak emateko eta aitorpenak egiteko sistema bat aztertu, Lan eta Justizia Sailarekin lankidetzan, lan-ordutegiak malgutzeko planak susta ditzaten eta haien antolakuntza-ereduan telelana sar dezaten

Exekuzioaren zehaztasunak