Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Konpromisoa 4. Prestakuntza eta birziklatze profesionala hobetu

Eremua: Oparotasuna
8 Guztiontzako hazkunde ekonomiko jarraitua, inklusiboa eta jasangarria, enplegu vetea eta produktiboa nahiz lan duina sustatzea.

Ekimena 1. Prestakuntza eta birziklatze profesionala sustatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Enplegurako lanbide-heziketaren kudeaketa osoa Lanbiden bateratu, Hobetuzen funtzioak ere sartuz.

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Enplegu-politika aktiboen kalitatea eta eraginkortasuna ziurtatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 4. Enplegurako zeharkako trebetasunak eskuratzea bultzatu

Exekuzioaren zehaztasunak