Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Konpromisoa 138. Hirugarren Sektore Soziala babestu

Eremua: Oparotasuna
10 Herrialde bakoitzean eta herrialdeen artean desberdintasunak murriztea.

Ekimena 1. Elkarrizketa Zibilerako Mahaia finkatu, eta estutu harremana Sareen Sarearekin

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Hirugarren Sektorea Sustatzeko Estrategia (2017-2020) egin

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Hirugarren Sektore Sozialaren Behatokia sortu

Exekuzioaren zehaztasunak