Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Konpromisoa 135. Zahartzea aktiboa eta belaunaldien arteko elkartasuna

Eremua: Oparotasuna
10 Herrialde bakoitzean eta herrialdeen artean desberdintasunak murriztea.

Ekimena 1. Zahartzeari, gaixotasun kronikoei eta mendekotasunari arreta integrala emateko politika berritzaileak sustatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Adineko pertsonek komunitateko edo auzoko jardueretan lankidetzan aritzea eta parte hartzea erraztu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Zahartze Aktiboko Euskal Estrategia (2015-2020) garatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 4. Adindunekin zerikusia duten estereotipo negatiboen kontra gizartea sentikortzea bultzatu

Exekuzioaren zehaztasunak