Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Konpromisoa 134. Osasun-zerbitzuen eta gizarte-zerbitzuen arteko lankidetza estua finkatu

Eremua: Oparotasuna
10 Herrialde bakoitzean eta herrialdeen artean desberdintasunak murriztea.

Ekimena 1. Eredu integral baten barruan egituratu baliabide soziosanitarioak, finantziazio-eredu integratua eta koordinatua ezarriz

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Arreta soziosanitarioko ekipoak sendotu eta bultzatu, historia

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Adindunen egoitzen informazio- eta kudeaketa-sistema garatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 4. Laguntza etikoko batzordeen komite koordinatzailearen lana bultzatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 5. BetiON telelaguntza-zerbitzu publikoaren mailakako garapena sustatu

Exekuzioaren zehaztasunak