Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Konpromisoa 129. Gizarte-zerbitzuen Sistema finkatu eta indartu

Eremua: PERTSONAK
1 Pobrezia mota guztiak desagertzea mundu osoan.

Ekimena 1. Adostasun handiko gizarte-ituna bultzatu, Euskal Gizarte Sistemaren finantzazioa finkatzeko eta haren jasangarritasuna bermatzeko

Exekuzioaren zehaztasunak

Erantsitako dokumentuak eta estekak

Ekimena 2. Gizarte Zerbitzuen Prestazioen eta Zerbitzuen Zorroa eta Gizarte Zerbitzuen Plan Estrategikoa (2016-2019) garatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Erantsitako dokumentuak eta estekak

Ekimena 3. Gizarte Zerbitzuen Erakundeen arteko Organoa garatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 4. Euskal Gizarte Zerbitzuen Sistemaren jasangarritasuna bermatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Erantsitako dokumentuak eta estekak

Ekimena 5. Gizarte-zerbitzuak ematen diharduten langileen gaitasun profesionala hobetu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 6. Ezagutza eta berrikuntza kudeatzeko I+G+b-ren arloko jarduerak sustatu, atentzio- eta gizarte-zerbitzuak emateko ereduetan

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 7. Ebaluazioa eta etengabeko hobekuntzako praktika onak bultzatu gizarte-zerbitzuen eremuan

Exekuzioaren zehaztasunak