Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Konpromisoa 126. Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta finkatu

Eremua: PERTSONAK
1 Pobrezia mota guztiak desagertzea mundu osoan.

Ekimena 1. Krisi ekonomikoak eragindako txirotasun-egoera berriei erantzun

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Erakundeen arteko Batzorde Tekniko bat eratu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta tramitatzeko prozesuak sinplifikatu eta normalizatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 4. Gizarte-laguntzen eraginkortasuna hobetu, gizarteratzea erraztuz eta bazterketa kroniko bihurtzea saihestuz

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 5. Gizarte-laguntzen erabilera egokia bermatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 6. Eusko Legebiltzarrari Diru-sarrerak Bermatzeko Errentari buruzko proposamen integrala aurkeztu

Exekuzioaren zehaztasunak