Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Konpromisoa 59. Sektore publikoa sinplifikatu

Ekimena 1. Enpresa-sektore publikoa berrantolatzeko hasitako prozesuarekin jarraitu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Euskal Sektore Publikoaren Antolaketa eta Funtzionamenduari buruzko Legea onar dadin bultzatu

Exekuzioaren zehaztasunak