Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Konpromisoa 53. Ekonomi- eta finantza-ordenamendua eguneratuta eduki

Ekimena 1. Finantza Publikoen Euskal Kontseiluan, Euskadiko Tokiko Erakundeen Legearen garatzeko beharrezkoak diren akordioak bultzatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Baliabideen banaketarako eta foru-aldundiek Euskal Autonomia Erkidegoaren aurrekontuak finantzatzeko egin beharreko ekarpenak zehazteko 2017-2021 aldian aplikatuko den metodologiari buruzko lege-proiektu berri bat onartu

Exekuzioaren zehaztasunak

Erantsitako dokumentuak eta estekak

Ekimena 3. Diru Laguntzen Legea eta ordenamendu juridikoa etengabe eguneratzen jarraitu ekonomia- eta finantza-arloko gaietan

Exekuzioaren zehaztasunak

Erantsitako dokumentuak eta estekak

Ekimena 4. Aurrezki-kutxen eta banku‑fundazioen esparru juridikoa egokitu eta arautu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 5. Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundeei aplikatzeko araudia garatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 6. Estatistikaren Euskal Plana 2014-2017 bukatuta eta Estatistikaren Euskal Plana 2018-2021 onartzeko Legearen bidez

Exekuzioaren zehaztasunak