Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Konpromisoa 51. Aurrekontu-politika zorroztasunean eta jasangarritasunean oinarritzen dela eta defizit publikoaren helburua betetzen duela zaindu

Ekimena 1. Euskadiren defizit publikoaren muga erabaki eta beteko dela bermatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Erantsitako dokumentuak eta estekak

Ekimena 2. Euskal zor publikoaren maila egonkortu gizarte-politikei eta funtsezko zerbitzu publikoei eragin gabe

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Sektore publikoa osatzen duten entitate guztiek kontu publikoak emateko eskura jartzen dituzten aurrekontu- eta ekonomia-gaietako informazioa areagotu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 4. Gastu arruntari eusteko politikarekin jarraitu

Exekuzioaren zehaztasunak