Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Konpromisoa 50. Ekonomia Ituna eguneratu eta defendatu

Ekimena 1. Estatuarekin akordioa lortu, 2007-2011 bosturtekoari dagozkion kupoetan egiteke dauden likidazioak egiteko, eta 2012-2016 aldiari dagozkion behin-behineko kupoak behin betiko likidatzeko.

Exekuzioaren zehaztasunak

Erantsitako dokumentuak eta estekak

Ekimena 2. Kupoa Zehazteko Metodologiaren Bosturteko Legea (2017‑2021) onartzea bultzatu.

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Ekonomia Ituna eguneratu.

Exekuzioaren zehaztasunak

Erantsitako dokumentuak eta estekak