Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Konpromisoa 110. Euskadiko kultura-produkzioaren ikusgarritasuna eta irisgarritasuna indartu

Ekimena 1. Euskal produkzio kulturala prestigiotsu bilakatu, eta ikustarazi

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Audientzien fidelizazioa eta publiko berriak sortzea bultzatu

Exekuzioaren zehaztasunak