Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Konpromisoa 109. Euskadiko sortzaileen sarearen alde egin, sortzaileei eta kultura-industriei lagunduz

Ekimena 1. Kultura- eta berrikuntza-sorkuntza lagundu eta bultzatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Kultura-industrien garapena indartu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Sormen-sarea profesionalizatzea bultzatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 4. Kultura- eta sormen-industrien finantziazioa erraztu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 5. Sortzaileak eta kultura-industriak nazioartekotzen lagundu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 6. Hezkuntzatik sustatu sormen- eta kultura-garapena

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 7. “Euskadi Sortzailea” Programa garatu. Sektore kulturalaren eta sortzailearen finantzazioa profesionalizazioa sustatzera bideratuko da, bai eta kultura digitala sustatzera, euskal sortzaileen nazioartekotzea babestera eta atzerrian Euskadiren irudia lurralde sortzaile gisa proiektatzera ere

Exekuzioaren zehaztasunak