Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Konpromisoa 92. Oreka, gizarte-kohesio, kulturartekotasun eta bizikidetza handiagoa lortu gure ikastetxeetan

Eremua: PERTSONAK
4 Guztiontzako kalitatezko hezkuntza inklusiboa nahiz bidezkoa bermatzea eta etengabeko ikaskuntzarako aukerak bultzatzea.

Ekimena 1. Oreka, gizarte-kohesio, kulturartekotasun eta bizikidetza handiagoa lortu gure ikastetxeetan

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Hezkidetzarako eta Hezkuntza Sisteman Genero Biolentziaren Prebentziorako Plan Zuzentzailea (2017-2020) garatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Balioen oinarritako heziketa, inklusiboa, eta aniztasuna errespetatzen duena bultzatu, pertsonen garapen integrala lortzen laguntzeko

Exekuzioaren zehaztasunak