Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Konpromisoa 91. Eskola inklusiboaren, ekitatiboaren eta berritzailearen alde egin, bikaintasunerantz aurrera egiteko

Eremua: PERTSONAK
4 Guztiontzako kalitatezko hezkuntza inklusiboa nahiz bidezkoa bermatzea eta etengabeko ikaskuntzarako aukerak bultzatzea.

Ekimena 1. Hezkuntza-kalitatea eta gizarte-berdintasuna integratzen dituzten politikak bultzatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Euskal Hezkuntzako Eredu Pedagogikoa garatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Bokazio zientifikoak eta bokazio artistikoak bultzatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 4. Ebaluazio-kultura eta emaitzen hobekuntza bultzatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 5. Tratamendu espezifikoa eskaini ikasteko zailtasun handiagoak dituzten ikasleei, eta programa espezifikoak garatu gaitasun handiak dituzten ikasleei behar bezalako arreta emateko

Exekuzioaren zehaztasunak