Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Konpromisoa 76. Koordinazio soziosanitarioa sustatu

Eremua: PERTSONAK
3 Guztiontzat eta adin guztietan bizimodu osasungarria bermatzea eta ongizatea sustatzea.

Ekimena 1. Erakunde Sanitario Integratuetako Batzorde Soziosanitarioak sustatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Koordinazio soziosanitarioa bultzatu, pertsonak modu integralean ebaluatuko dituzten lehen mailako arreta soziosanitarioko taldeak ezarriz eta hedatuz.

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Historia Soziosanitarioa zabaldu, osasun- eta gizarte‑eragileen artean elkarreragiteko informazio komunaren oinarri gisa

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 4. Jarduketa-protokoloak sinatu tokiko erakundeekin, koordinazio sozial eta sanitarioa sustatzeko

Exekuzioaren zehaztasunak