Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Konpromisoa 74. Osasun-esparruko arreta integratua indartu, Osasun Erakunde Integratuen eredua finkatuz

Ekimena 1. Diziplina anitzeko ekipo profesionalak sortu, pazienteei arreta integrala emateko

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Ebaluazioaren kultura sustatu, Osasun Erakunde lntegratuak kudeaketaren eta emaitza asistentzialen etengabeko hobekuntzara bideratuz

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Epidemiologiako edo osasuna sustatzeko zereginak dituzten Osasun Publikoko eskualde edota lurralde mailako egituren koordinazioa hobetu Erakunde Sanitario Integratuetan

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 4. Paziente kronikoentzako Ospitalizazio Unitateak sortzea bultzatu

Exekuzioaren zehaztasunak