Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Konpromisoa 73. HIESaren eta beste gaixotasun infekzioso batzuen prebentzioa

Eremua: PERTSONAK
3 Guztiontzat eta adin guztietan bizimodu osasungarria bermatzea eta ongizatea sustatzea.

Ekimena 1. Sexu-transmisiozko infekzioen prebentzioari buruz kontzientziatu gizartea, talde zaurgarrienengan arreta berezia jarrita

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. GIBa ez kutsatzeko prebentzio-programak sustatu arrisku‑taldeetan.

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Neurri berriak hartu gaixotasun horiek eta, batik bat, C hepatitisa goiz detektatzeko

Exekuzioaren zehaztasunak