Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Konpromisoa 3. Lanbide berritu eta modernizatu

Ekimena 1. Lanbide-Enplegu Zerbitzu Publikoa berritu eta modernizatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Enplegua eskaintzen duten enpresentzako zerbitzu-eskaintza zehaztu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Enplegua eskatzen dutenentzako zerbitzu-eskaintza zehaztu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 4. Arreta-, orientazio- eta laneratze-eredu berariazkoa ezarri lana eskuratzeko zailtasunak dituztenentzat edo lan- eta gizarte-bazterketaren arriskuan daudenentzat

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 5. Lan Merkatuari buruzko Informazio Sistema Integrala bultzatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 6. Euskal Enplegu Sistemaren Legea onar dadin bultzatu

Exekuzioaren zehaztasunak