Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Konpromisoa 71. Koordinazioa bultzatu, osasuna hobetzeko

Ekimena 1. 2013-2020rako Osasun Planetik eratorritako ekintzak ezarri, eta tokiko osasun-sareei bultzada eman

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Osasun-zerbitzuen eta gizarte-zerbitzuen arteko koordinazioa hobetzen jarraitu, Arreta Soziosanitarioko Euskal Kontseiluaren lidergotik abiatuta eta 2017-2020rako Ildo Estrategiko Soziosanitarioen testuinguruan

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Politika eta plan sektorial guztiek osasunean duten eragina ebaluatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 4. Osasun-sistemako eta osasun publikoko profesionalen artean sarean lan egin

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 5. Gaixoen eta haien familien bizi-kalitatea hobetzeko jarduerak egiteko elkarteen proiektuei lagundu

Exekuzioaren zehaztasunak