Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Konpromisoa 70. Osasun publikoa sustatu, eta zaintza-sistema integral bat abian jarri

Eremua: PERTSONAK
3 Guztiontzat eta adin guztietan bizimodu osasungarria bermatzea eta ongizatea sustatzea.

Ekimena 1. Zaintza-sistema integral bat abian jarri, hobeto erantzun ahal izateko gaixotasun-agerraldien, gaixotasun berrien eta osasun publikoko alerten aurrean.

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Hainbat eragileren eta mailaren artean koordinatzeko eta lankidetzan aritzeko formula berriak jarri

Exekuzioaren zehaztasunak