Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Konpromisoa 68. Pazienteari informazio eta arreta pertsonalizatu osoa eta kalitatezkoa eman

Ekimena 1. Informazio eta arreta pertsonalizatu osoa eta kalitatezkoa eman pazienteari, osasun-sistemaren baliabideak eta funtzionamendua hobeto ezagutu ditzan, eta, horrela, osasun-arreta pertsonal eta indibidualizatua bultza dadin

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Informazioaren eta komunikazioaren teknologia berriak sartu, herritarrek harreman arinagoa izan dezaten osasun-sistemarekin egiten dituzten kudeaketetan, ahalik eta segurtasun eta konfidentzialtasun handiena bermatuz

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Osasun Karpetaren bidez, osasun-sistemetara sarbide pertsonala izatea sustatu, segurtasun eta konfidentzialtasun osoa bermatuta

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 4. Herritar guztiei osasun-arreta bere lehentasunezko hizkuntzan, euskaraz ala gaztelaniaz, emango zaiela bermatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 5. Osasun-sistemaren prestazioetan izandako atzerapenei buruzko aldizkako informazioa eman, eta prozedura kirurgikoei buruzko informazioa eskuratzeko gardentasuna sustatu, osasun-karpetaren bidez

Exekuzioaren zehaztasunak