Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Konpromisoa 39. Jarduera integral eta koordinatua portu eta aireportuetan

Ekimena 1. Aireportu arloan egiteke dagoen transferentzia eskatu, Loiu, Foronda eta Hondarribiko aireportuen kudeaketa-eredu koordinatu eta osagarria ezartzeko

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Bilboko eta Pasaiako portuen kudeaketaren transferentzia eskatu, kudeaketa deszentralizatu bat garatzeko eta zentro logistiko intermodalekin dituzten konexioak optimizatzeko

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Euskadiko Portuen Lege Proiektua onartu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 4. Instalazioen egokitzapena eta hobekuntzak portuaren kudeaketan eta azpiegituretan.

Exekuzioaren zehaztasunak