Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Konpromisoa 166. Bake- eta bizikidetza-kultura, giza eskubideen eta pluralismoaren errespetuan oinarrituta

Eremua: PERTSONAK
4 Guztiontzako kalitatezko hezkuntza inklusiboa nahiz bidezkoa bermatzea eta etengabeko ikaskuntzarako aukerak bultzatzea.
10 Herrialde bakoitzean eta herrialdeen artean desberdintasunak murriztea.
16 Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan.

Ekimena 1. Hiru ardatz hauetan bizikidetzarako heziketa- eta giza eskubideen heziketa indartzeko programa bat garatu: biolentziarik eza eta giza eskubideak; aniztasuna eta giza eskubideak; eta elkartasuna eta giza eskubideak

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Bizikidetzaren eta giza eskubideen kulturari buruzko dibulgazio- eta sentsibilizazio-jarduerak egin, informazio-kanpainen eta komunikabideekiko akordioen bidez edo sariak emanez

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Elkarte-mugimenduan parte hartzea eta harekin lankidetzan aritzea bultzatu, edo tokiko eremuan giza eskubideen alde egiten diren jarduerak babestu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 4. Lankidetza estrategikoak garatu bizikidetzaren eta giza eskubideen alde eginkizun aktiboa garatzen duten beste sail edo erakunde batzuekin

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 5. Giza eskubideen gaian lankidetzan aritu nazioarteko erakundeekin

Exekuzioaren zehaztasunak