Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Konpromisoa 65. ltxarote-zerrendak ezarritako ratioen azpitik mantendu

Ekimena 1. Abian jarritako neurrietan sakondu, arreta espezializatuko kontsultetara eta proba osagarrietara iristeko itxaron beharreko denbora laburtuta

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Prozedura kirurgikoetarako batez besteko itxarote-denbora martxoaren 21eko 65/2006 Dekretuak ezarritako ratioen azpitik mantentzea bermatu; dekretu horren bidez, Euskadiko Osasun Sistemaren konturako prozedura kirurgiko programatuetara eta urgenteak ez direnetara iristeko gehienezko epeak ezarri ziren

Exekuzioaren zehaztasunak