Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Konpromisoa 162. Egia-, justizia- eta erreparazioa- eta elkartasun-politika publikoak ezarri biktima guztiekin

Eremua: Bakea
16 Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan.

Ekimena 1. Terrorismoaren biktimei dagokienez, jarraitu bultzatzen, indarrean dauden arauei eta bereziki 4/2008 Legeari jarraikiz, azken legegintzaldiko politikak, asistentzia-, aitorpen- eta erreparazio-gaietan

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Arrazoi politikoengatiko indarkeriaren ondorioz giza eskubideen urraketak jasan dituzten biktimei errekonozimendua eta ordaina emateari buruzko 12/2016 Legea garatu (Eusko Legebiltzarrak 2016ko uztailaren 28an onartua)

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Batera konpromiso-agirian oinarrituta, biktimen eta gizartearen arteko batasuna bultzatzen duten jarduera-lerroak bultzatu, bai eta haren partaidetza etorkizunaren eta bizikidetzaren eraikuntzan ere

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 4. Legealdiaren amaieran, biktimen aitortzaren arloan egiteke dauden zereginak ebaluatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 5. Egia-, justizia- eta erreparazioa- eta elkartasun-politika publikoak ezarri biktima guztiekin

Exekuzioaren zehaztasunak