Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Konpromisoa 161. Indarkeriaren amaiera ordenatua

Eremua: Bakea
16 Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan.

Ekimena 1. Bizikidetza eta Giza Eskubideen Plana egin eta ezarri

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. ETAren armagabetzea eta desegitea. Behin betiko armagabetzeko egutegia ziurtatzea babestu. Aldez arretik ETAk adierazpen bat egin behar du, non azaldu behar baitu armagabetzea atzeraezina eta baldintzarik gabekoa dela, desegiteko borondatearen seinale

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Gogoeta kritikoa egin, iraganean giza eskubideen urraketan erantzukizuna edo biktimekiko sentikortasun-falta ekarri duen denari buruz

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 4. Iragana argitu, 1960a eta 2010a bitartean gertatutako giza eskubideen urraketei eta haien biktimei dagokienez

Exekuzioaren zehaztasunak