Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Konpromisoa 33. Garraio publikoa eta intermodalitatea sustatu

Eremua: Oparotasuna
11 Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea.

Ekimena 1. Garraio Jasangarriaren Gida Plana: Euskadi 2030 egin eta ezarri

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Intermodalitatea bultzatu,

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Mugikortasun Elektrikoaren Plan Integrala egin eta ezarri

Exekuzioaren zehaztasunak