Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Konpromisoa 2. Enpleguaren 2017-2020 Plan Estrategikoa onartu

Eremua: Oparotasuna
8 Guztiontzako hazkunde ekonomiko jarraitua, inklusiboa eta jasangarria, enplegu vetea eta produktiboa nahiz lan duina sustatzea.

Ekimena 1. Enpleguaren 2017-2020 Plan Estrategikoa onartu

Exekuzioaren zehaztasunak