Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Ekimena 3. Zerbitzu publikoetan arreta elebiduna ematen jarraitu, eta Euskararen erabilera VI Plana (2018-2022) bultzatu Eusko Jaurlaritzan

Jarduerak Gaurkotze eguna Arduraduna

Hizkuntza politika arloan Herri Aginteak Koordinatzeko Batzordeak, HAKOBAk, bultzatuta, legegintzaldi honetan abian jarri da programa pilotu bat euskarazko ahozko eta idatzizko komunikazioak sustatzeko berdintasun teknikarien artean. Egitasmo honek jarraipena izango du kultura arloko 600 teknikarirekin.

2020/02/05 Hizkuntza Politikarako Sailburuordea

HPSk bi dekretu proposamen aurkeztu ditu 2019an: Euskadiko Toki Erakundeen Legea garatzeko dekretu proposamena eta EAEko herri-administrazioetan euskararen erabilera normalizatzeko prozesua arautzen duen 86/1997 Dekretua berritzeko proposamena (HE esleitzeko proposamena 2017an; ikerketa 2018an).

Euskadiko toki-erakundeetan hizkuntza ofizialen erabilera instituzional eta administratiboa normalizatzeko Dekretua onartu du Gobernu Kontseiluak (2019/11/19).

2020/03/30 Hizkuntza Politikarako Sailburuordea

Hizkuntza eskakizunak egiaztatzetik salbuetsitako pertsonen datuak (47/2012 Dekretua) ikusgai daude Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan 2019tik.

2020/02/05 Hizkuntza Politikarako Sailburuordea

V. Plangintzaldiaren amaierako ebaluazioa (V. Plangintzaldiaren amaierako ebaluazioa) egin da 2017an eta VI. Plangintzaldirako gidalerroak (Eusko Jaurlaritzan Euskararen Erabilera Normalizatzeko irizpide orokorrak eta Plan Nagusia eta EAEko herri-administrazio eta erakundeetan euskararen erabilera normalizatzeko planetarako irizpide orokorrak) aurkeztu dira 2018an.

HPSk erabilera plan eredu bat diseinatu du, BIKAIN ziurtagiriaren Erreferentzia Marko Estandarrarekin (EME) lerrokatuta, eta HIZKETA aplikazioa garatu du erabilera planen kudeaketa errazteko.

2020/02/05 Hizkuntza Politikarako Sailburuordea

Eusko Jaurlaritzak euskararen ezagutza egiaztagirien baliokidetzeak arautzen dituen dekretuaren aldaketa onartu du 2017an. Horri esker, egungo titulu eta egiaztagiri guztiak Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuko mailekin baliokidetu dira.

2020/02/10 Hizkuntza Politikarako Sailburuordea