Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Ekimena 2. Nagusiki euskara erabiltzen duten eremu geografikoak indartu

Jarduerak Gaurkotze eguna Arduraduna

EUDELi diru-laguntza izenduna eman zaio (Agindua: 2017/03/29)

Diru-laguntza izenduna bideratu da EUDELek euskal udalerrietan Euskara Biziberritzeko Plan Nagusia / Euskara Sustatzeko Ekintza Plana (EBPN/ESEP) diseinatu eta gara dezan.

2018/04/10 Hizkuntza Politikarako Sailburuordea

UEMAri diru-laguntza izenduna eman zaio (Agindua: 2017/05/10)

Diru-laguntza izenduna bideratu da UEMAk bere udaletako administrazioetan euskararen erabilera planak aztertu eta bultza ditzan.

2018/04/10 Hizkuntza Politikarako Sailburuordea

Administrazioen arteko komunikazioetan euskararen erabilera nola bultzatu aztertu dute HAKOBAren urteko bigarren bileran; Gasteizen, 2017ko uztailaren 19an

Beste gai batzuen artean, administrazioen arteko komunikazioetan euskararen erabilera bultzatzeko metodologia izan dute hizpide.

2018/04/10 Hizkuntza Politikarako Sailburuordea

UEMAri diru-laguntza zuzena eman zaio 2017an

Euskaldunen dentsitate handia duten inguruetan euskararen erabilera aztertzeko edota horren inguruko topaketak bultzatzeko bideratu da diru-laguntza zuzena abenduan.

Gobernu batzordeak 104.000 euro onartu ditu euskararen erabileraren esparruan ikerketa sustatzeko (Gobernu Bilera 2017-12-12)

2018/04/10 Hizkuntza Politikarako Sailburuordea

2017 arte EAEko 38 udalek eskatu dute Eusko Jaurlaritzaren eta beren arteko harremanetan euskara erabil dadin

EAEko 38 udalek eskaera egin diote Eusko Jaurlaritzari elkarren arteko idatzizko eta ahozko harremanak euskaraz izan daitezen. Eusko Jaurlaritzak eskaera guztiak aintzat hartu ditu, Eusko Jaurlaritzan Euskararen Erabilera Normalizatzeko Plan Nagusia (2013-2017) –V. Plangintzaldia, 3. helburua– eta Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzaren 1/2014 Zirkularra kontuan izanda.

2018/04/24 Hizkuntza Politikarako Sailburuordea

EUDELi diru-laguntza izenduna eman zaio (Agindua: 2018/06/19)

Diru-laguntza izenduna bideratu da EUDELek euskal udalerrietan Euskara Biziberritzeko Plan Nagusia / Euskara Sustatzeko Ekintza Plana (EBPN/ESEP) diseinatu eta gara dezan.

2019/01/16 Hizkuntza Politikarako Sailburuordea

UEMAri diru-laguntza izenduna eman zaio (Agindua: 2018/06/19)

Diru-laguntza izenduna bideratu da UEMAk bere udaletako administrazioetan euskararen erabilera planak aztertu eta bultza ditzan.

2019/01/16 Hizkuntza Politikarako Sailburuordea

UEMAri diru-laguntza zuzena eman zaio (Gobernu Kontseiluaren 2018-11-20ko Erabakia)

Diru-laguntza zuzena bideratu da hainbat ekintza gauzatzeko:

·  Udalerri euskaldunetako herritarrak ahalduntzeko hezkuntza proiektua.

·  Ikerketa lerroak: Nola bizi dute Turismoa turistek udalerri euskaldunetan, Bi urteko haurren etxeko erabilera eta Hitanoaren ikerketa.

·  Salto udalerri euskaldunetako gazteentzako udalekuak.

·  Udalerri euskaldunen garrantzia komunikazio kanpaina.

Eusko Jaurlaritzak 68.000 euroko diru-laguntza onartu du UEMA Udalerri Euskaldunen Mankomunitatearentzat, adostutako lau proiektu babesteko (Gobernu Bilera 2018-11-20)

2019/01/25 Hizkuntza Politikarako Sailburuordea

2018 arte EAEko 39 udalek eskatu dute Eusko Jaurlaritzaren eta beren arteko harremanetan euskara erabil dadin

2018an beste udal batek eskatu dio Eusko Jaurlaritzari elkarren arteko idatzizko eta ahozko harremanak euskaraz izan daitezen.

2019/01/16 Hizkuntza Politikarako Sailburuordea