Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Ekimena 2. Nagusiki euskara erabiltzen duten eremu geografikoak indartu

Jarduerak Gaurkotze eguna Arduraduna

EAEko hainbat udalek eskatu diote Eusko Jaurlaritzari elkarren arteko idatzizko eta ahozko harremanak euskaraz izan daitezen: 2017 arte 38 udalek; 2018 arte 39 udalek eta 40 udalek 2019 arte.

2020/01/23 Hizkuntza Politikarako Sailburuordea

EUDELi dirulaguntza izenduna eman zaio euskal udalerrietan Euskara Biziberritzeko Plan Nagusia / Euskara Sustatzeko Ekintza Plana (EBPN/ESEP) diseinatu eta gara ditzan: 2017 (28.000.-€) 2017/03/29; 2018 (28.000.-€) 2018/06/19 eta 2019 (28.000.-€) 2019/01/28.

2020/02/04 Hizkuntza Politikarako Sailburuordea

UEMAri dirulaguntza izenduna eman zaio bere udaletako administrazioetan euskararen erabilera planak aztertu eta bultza ditzan: 2017 (23.000.-€) 2017/05/10; 2018 (23.000.-€) 2018/06/19 eta 2019 (23.000.-€) 2019/03/29. Era berean, dirulaguntza zuzena eman zaio euskaldunen dentsitate handia duten inguruetan euskararen erabilera aztertzeko eta bultzatzeko: 2017 (34.000.-€) 2017/12/12; 2018 (68.000.-€) 2018/11/20 eta 2019 (75.000.-€) 2019/09/10.

2020/02/04 Hizkuntza Politikarako Sailburuordea

Euskararen arnasguneen ahalduntzea eta aitortza sustatzeko Arnasa Gara ekimena gauzatu da 2019an. Horri lotuta, arnasguneak eta beren ezaugarriak Euskal Herri osoan ezagut daitezen, Kartzela serie digitala egin da.

2020/02/05 Hizkuntza Politikarako Sailburuordea