Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Ekimena 2. Euskararen Agenda Estrategikoa (2017-2020) bultzatu

Eremua: Oparotasuna
11 Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea.
Jarduerak Gaurkotze eguna Arduraduna

VI. Inkesta Soziolinguistikoa landu eta aurkeztu da 2017an

Nafarroako, Iparraldeko eta Euskal Herriko datuen ustiapena eta irakurketa egin da. Nafarroako datuen aurkezpena otsailean egin zen, eta Iparraldekoak eta Euskal Herrikoak uztailaren hasieran egingo dira.

2018/03/06 Hizkuntza Politikarako Sailburuordea

Euskararen Agenda Estrategikoa 2017-2020 osatzeko, Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak, Koordinazioko Zuzendaritzak eta Ekonomia eta Plangintza Zuzendaritzak bilera egin dute Gasteizen 2017ko apirilaren 27an

Euskadi 2020 Gobernu Programa kontuan hartuta, Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzako Hizkuntza Ikerketa eta Koordinaziorako Zuzendaritzak Euskararen Agenda Estrategikoa 2017-2020 garatzen jardun du. Lehenengo zirriborroaren gainean Lehendakaritzako Koordinazioko Zuzendaritzak eta Ogasun eta Ekonomia Saileko Ekonomia eta Plangintza Zuzendaritzak txosten bana egin dute. Horrela bada, ekarpenok aztertzeko bildu dira hiru alderdiak, eta Agenda egokitzeko elkarlanean jarraitzea adostu dute.

2019/02/12 Hizkuntza Politikarako Sailburuordea

Soziolinguistika Klusterrari diru-laguntza izenduna eman zaio (Agindua: 2017/05/17)

Diru-laguntza izenduna bideratu da euskarazko hainbat proiektu sustatzeko, eta lehenengo zatia ordaindu ere egin da.

Proiektuak honako hauek dira: Aldahitz, Jendaurrean erabili, Ahozko kale-erabileraren neurketa eta D ereduko kirola.

2017/10/24 Hizkuntza Politikarako Sailburuordea

Euskararen Adierazle Sistema (EAS) proiektua bideratzeko bilerak egin dira 2017ko ekainean

2017ko ekintza-planean zehaztutako eginkizunen arabera, ingurune digitalari eta arlo sozioekonomikoari buruzko datu-iturriak eta adierazleak zehaztu dira. Horrez gain, EAS datuz hornitzeko, adierazle-sistema hornitzeko konpromisoa lotzeko bidea jorratu da datu-iturrien arduradunekin.

Horretarako, Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak bilerak egin ditu erakunde hauetako ordezkariekin: Kultura Sailburuordetza, Hezkuntza Saila, ISEI-IVEI, Etxepare Euskal Institutua, HABE, AEK, IKA, Euskal Herriko Unibertsitatea, Deustuko Unibertsitatea eta Mondragon Unibertsitatea. Bilera horietan, EASen aurkezpena egin zaie aipatutako erakundeei, datu-iturriaren ezaugarriak jasotzen dituen fitxa banatu zaie eta, proiektu honen harira, alde biek hartzen dituzten konpromisoen dokumentua lantzeari ekingo zaiola adostu da.

2018/03/06 Hizkuntza Politikarako Sailburuordea

VI. Inkesta Soziolinguistikoaren datuak aurkeztu dira Baionan 2017ko uztailaren 5ean

Eusko Jaurlaritzak, Nafarroako Gobernuko Euskarabidea Institutuak eta Iparraldeko Euskararen Erakunde Publikoak VI. Inkesta Soziolinguistikoaren datuak ezagutarazi dituzte. Datu horien arabera, orain dela 25 urte egindako I. Inkesta Soziolinguistikoarekin alderatuz gero, euskarak 223.000 hiztun irabazi ditu 1991tik.

Euskarak 223.000 hiztun irabazi ditu euskararen eremu osoan azken 25 urtean, VI. Inkesta Soziolinguistikoaren arabera

2018/03/06 Hizkuntza Politikarako Sailburuordea

“Euskararen erabilera: egoera, bilakaera eta norabidea, datuen argitan” ikastaroa izan da Donostian 2017ko uztailaren 20an eta 21ean, EHUren Uda Ikastaroen barnean

Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak eta Soziolinguistika Klusterrak sustatu dute ikastaroa. Bertan, VI. Inkesta Soziolinguistikoa eta Hizkuntzen Erabileraren VII. Kale-Neurketa ikerketen emaitzak aztertu dira, besteak beste.

Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak Soziolinguistika Klusterrarekin lankidetzan sustatutako ikastaro batek euskararen osasuna aztertuko du

Bingen Zupiria Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak euskararen inguruko Uda Ikastaroari hasiera eman dio, Miramar Jauregian

2018/03/06 Hizkuntza Politikarako Sailburuordea

Deustuko Unibertsitateari diru-laguntza zuzena eman zaio 2017an

Testuinguru oztopatzailean euskararen hiztun aktibo bihurtzea: aukerak eta zailtasunak izeneko ikerketa-egitasmoa gauzatzeko bideratu da diru-laguntza zuzena abenduan.

Gobernu batzordeak 104.000 euro onartu ditu euskararen erabileraren esparruan ikerketa sustatzeko (Gobernu Bilera 2017-12-12)

2018/03/07 Hizkuntza Politikarako Sailburuordea

Mondragon Unibertsitateko HUHEZI fakultateari diru-laguntza zuzena eman zaio 2017an

HUHEZIko ikasleen kultura- eta hizkuntza-identitateen bilakaeraren azterketan eragiteko gakoa izeneko ikerketa gauzatzeko bideratu da diru-laguntza zuzena abenduan.

Gobernu batzordeak 104.000 euro onartu ditu euskararen erabileraren esparruan ikerketa sustatzeko (Gobernu Bilera 2017-12-12)

2018/03/07 Hizkuntza Politikarako Sailburuordea

Eusko Jaurlaritzak Euskararen Agenda Estrategikoa 2017-2020 onartu du 2017ko abenduaren 19an

Euskararen Agenda Estrategikoa 2017-2020 dokumentuan legegintzaldi honetarako hizkuntza politikaren lan-ildoak zein helburu estrategikoak zehaztu dira. Horretarako, Euskadi 2020. Gobernu Programan euskarari lotuta jaso diren 4 konpromisoetan oinarritu da: euskararen ezagutza areagotzea, euskararen erabilera handitzea, hizkuntza eskubideen bermean aurrera egitea eta euskararen hiru lurraldeetako erakundeen arteko lankidetza sendotzea.

Eusko Jaurlaritzak 2017-2020 epealdirako Euskararen Agenda Estrategikoa onartu du eta legealdiaren amaieran betetze-maila ebaluatuko du (Gobernu Bilera 2017-12-19)

2018/03/06 Hizkuntza Politikarako Sailburuordea

Euskararen Adierazle Sistema (EAS) aurkeztu dute Donostian 2017ko abenduaren 20an 

Euskararen Adierazle Sistema (EAS) 33 adierazle nagusiren bidez euskararen osasunaren inguruko informazioa ematen duen tresna berritzailea da.

Eusko Jaurlaritzak, Nafarroako Gobernuak, Iparraldeko Euskararen Erakunde Publikoak eta hiru foru aldundiek sustatu dute ekimena.

Euskararen Adierazle Sistema (EAS) aurkeztu dute Donostian, euskararen osasunaren inguruko informazioa biltzen duen tresna berritzaile bat

Euskararen Adierazle Sistemak ingurune digitala ere aintzat hartuko du hemendik aurrera

2018/03/19 Hizkuntza Politikarako Sailburuordea

Euskara sustatzeari eskainitako aurrekontuen eta baliabideen gaineko ikerketa egin da 2017an

2017an ikerketa egin da EAEko erakunde publikoek 2016an euskararen sustapenera bideratu dituzten aurrekontu likidatuak ezagutzeko.

2018/03/15 Hizkuntza Politikarako Sailburuordea

Eragiketa estatistikoetan euskarari buruzko galderak txertatzeko bidea landu da 2017an

Euskarari buruzko informazioa lortzeko xedez, Eusko Jaurlaritzan egiten diren operazio estatistikoetan euskarari buruzko oinarrizko galderak sartu edota egokitu dira Eusko Jaurlaritzako sail batzuetan.

2019/04/03 Hizkuntza Politikarako Sailburuordea

Euskararen azpiegituren datu-basea eguneratu da 2017an

Euskararen azpiegituren datu-basea eguneratu da; eguneratu beharreko erregistro-kopuruaren arabera, urtean 2 edo 3 eguneraketa egiten dira.

Datu-base honek euskararen erabilera bultzatzen duten elkarte eta erakundeak biltzen ditu; baita zerbitzua euskaraz edo ele bietan eskaintzen dutenak ere, beren-beregi euskara sustatzea helburu zuzena ez izan arren.

2018/03/27 Hizkuntza Politikarako Sailburuordea

Euskararen Agenda Estrategikoaren jarraipena egin da Kultura, Euskara eta Kirol Batzordean 2018ko martxoaren 9an

Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak Euskararen Agenda Estrategikoaren berri eman du Eusko Legebiltzarreko Kultura, Euskara eta Kirol Batzordean. Ondoren, Agendaren inguruko ebazpen batzuk onetsi dituzte.

Kultura, Euskara eta Kirol Batzordea (2018/03/09)

2019/02/12 Hizkuntza Politikarako Sailburuordea

Soziolinguistika Klusterrari diru-laguntza izenduna eman zaio (Agindua: 2018/04/10)

Diru-laguntza izenduna bideratu da euskarazko hainbat proiektu sustatzeko, eta lehenengo zatia ordaindu ere egin da.

Proiektuak honako hauek dira: Aldahitz, Jendaurrean erabili, Erabileraren Azterketa Sakona eta D ereduko kirola.

2018/11/02 Hizkuntza Politikarako Sailburuordea

Eusko Jaurlaritzak eta UPV/EHUk Euskararen Historia liburua aurkeztu dute 2018ko maiatzaren 9an Gasteizen

Euskarak historiaurretik gaur arte izan duen bilakaera batzen du lan honek.

Aurkezpena egin ostean, “Euskararen historia, bide berriak” mintegia egin da, euskararen historia lau solasalditan errepasatu duena.

Eusko Jaurlaritzak Euskararen Historia liburua aurkeztu du, UPV/EHUrekin bultzatutako proiektu bat euskararen bilakaera historikoa errepasatzen duena

2018/08/09 Hizkuntza Politikarako Sailburuordea

Euskararen Agenda Estrategikoaren Jarraipen Batzordea elkartu da 2018ko maiatzaren 30ean

Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak Jarraipen Batzordearen osaera eta egitekoak aipatu ditu; batzordearen bitartez Agendaren zehar-lerrotasuna bermatu nahi da.

Euskararen Agenda Estrategikoa 2017-2020 aurkeztu eta 2017/2018 urteetako planak laburbildu dira.

2018/08/09 Hizkuntza Politikarako Sailburuordea

Deustuko Unibertsitateari diru-laguntza zuzena eman zaio (Gobernu Kontseiluaren 2018-08-28ko Erabakia)

Unibertsitatean Bilbon euskararen hiztun aktibo bilakatzen: Euskaraldia Deustuko Unibertsitatean eta Begoñako Andra Mari Irakasle Eskolan izeneko ikerketa-egitasmoa gauzatzeko diru-laguntza zuzena.

2018/11/02 Hizkuntza Politikarako Sailburuordea

Mondragon Unibertsitateko HUHEZI fakultateari diru-laguntza zuzena eman zaio (Gobernu Kontseiluaren 2018-09-11ko Erabakia)

Kulturarekiko eta hizkuntzarekiko pertzepzioak, eta identitatearen eraikuntza: HUHEZIko ikasleen kasua izeneko ikerketa-egitasmoa garatzeko diru-laguntza zuzena.

Eusko Jaurlaritzak 35.000 euroko diru-laguntza onartu du Mondragon Unibertsitateko Huhezi fakultatearentzat, identitatearen garapenean kulturak eta hizkuntzak duten garrantzia aztertuko duen ikerketa bat burutu dezan (Gobernu Bilera 2018-09-11)

2018/11/07 Hizkuntza Politikarako Sailburuordea

UZTAI fundazioari diru-laguntza zuzena eman zaio 2018an

Gogoa euskaraz sustatuz ikerketa-proiektua gauzatzeko bideratu da diru-laguntza zuzena azaroan.

2019/01/23 Hizkuntza Politikarako Sailburuordea

Galtzaundi Elkarteari diru-laguntza zuzena eman zaio (Gobernu Kontseiluaren 2018/12/11ko Erabakia)

Diru-laguntza zuzena bideratu da “Tolosaldeko euskalgintzaren eskualdetze prozesua: antolaketa, eragin esparruak eta Tolosaldeko euskararen mahaia” programa garatzeko.

Eusko Jaurlaritzak 20.000 euroko diru-laguntza zuzena onartu du Galtzaundi Elkartearentzat, Tolosaldean euskararen aldeko proiektuak gara ditzan (Gobernu Bilera 2018-12-11)

2019/01/23 Hizkuntza Politikarako Sailburuordea

Euskararen azpiegituren datu-basea eguneratu da 2018an

Euskararen azpiegituren datu-basea eguneratu da; azken eguneratzea abenduan egin da.

2019/01/09 Hizkuntza Politikarako Sailburuordea

Euskararen Adierazle Sistema (EAS) osatzen jarraitu da 2018an

2017an 33 adierazle nagusi eta 34 azpi-adierazle igo ziren Euskararen Adierazle Sistema (EAS) aplikaziora. 2018an beste 4 adierazle igo dira.

Horrez gain, 2018an 3 eremutako lantaldeak lanean ari dira: aisialdia eta kirola, unibertsitatea eta ingurune digitala.

2019/04/03 Hizkuntza Politikarako Sailburuordea

ESEPen ebaluaziorako datuak bildu dira 2018an

ESEPen jarraipena eta tarteko ebaluazioa egiteko adierazleak aztertu dira eta informazioa bildu da. Emaitza txostena 2019an egingo da.

2019/01/29 Hizkuntza Politikarako Sailburuordea

VI. Inkesta Soziolinguistikoaren emaitzen idazketa egin da 2018an

Inkestaren emaitzen idazketa egin da, eta argitaratzeko lanak abiatu dira: argitalpenerako testuak itzuli, zuzendu eta maketatu.

2019/02/05 Hizkuntza Politikarako Sailburuordea

Lan Merkatuaren Erroldan euskarari buruzko galderak txertatu dira 2018an

Euskarari buruzko informazioa lortzeko xedez, euskarari buruzko galdera batzuk sartu dira Lan Merkatuaren Erroldan (LME).

2019/02/05 Hizkuntza Politikarako Sailburuordea

VI. Mapa Soziolinguistikoa gauzatzeko aurrelanak egin dira 2018an

VI. Mapa Soziolinguistikoaren egitura zehaztu eta datuak eskatu dira.

2019/02/13 Hizkuntza Politikarako Sailburuordea

Euskararen Agenda Estrategikoaren Jarraipen Batzordea elkartu da 2019ko martxoaren 21ean

Euskararen Agenda Estrategikoa 2017-2020 dokumentuaren jarraipena egin da. Agendaren bidez euskararen zehar-lerrotasuna bermatu nahi da.

2019/04/12 Hizkuntza Politikarako Sailburuordea