Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Ekimena 1. Helduen euskalduntzea sustatu eta babestu

Eremua: Oparotasuna
11 Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea.
Jarduerak Gaurkotze eguna Arduraduna

HABEk Ikasbil atarian HEOCaren maila guztietarako ikasmaterialak sortu eta argitaratu ditu urtez urte; 30.000 erabiltzaile lortu dira eta urtean 850.000 bisita inguru izaten dira. Era berean, Ikasten autoikaskuntza plataforma kudeatzen jarraitu du; 8.500 erabiltzaileren (irakasleak eta ikasleak) jarduera zaindu, beharrezko aholkularitza eman eta formazio lana egin du.

2020/01/15 Hizkuntza Politikarako Sailburuordea

HABEk eta hainbat erakundek (Osakidetza, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademia...) hitzarmenak sinatu dituzte erakunde horietako langileen euskalduntzea bultzatzeko.

2020/02/05 Hizkuntza Politikarako Sailburuordea

HABE hainbat ikerketa egiten ari da: 2009/2010 ikasturtetik gaur arteko emaitzen azterketa-balorazioa euskaltegietan eta Hizkuntza Eskola Ofizialetan; euskaltegien sareen hedadura-mapa; euskaltegien egungo egoera aztertu helduen etorkizuneko euskalduntze-eskaintzaren nolakoa zedarritzeko... (2019an hasi; 2020an amaitu).

2020/01/15 Hizkuntza Politikarako Sailburuordea

Berdintasun politika sustatzeko, HABEn Berdintasunaren Atala sortu da eta Berdintasun Plana eta ekintza plana diseinatu dira (2019).

2020/01/15 Hizkuntza Politikarako Sailburuordea