Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Ekimena 1. Erakundeen arteko koordinazioa eta lankidetza antolatu

Jarduerak Gaurkotze eguna Arduraduna

Kultura Sailburuordetzak legealdiko helburu gisa jarri du genero ikuspegia bere politika guztietan txertatzea. Horretarako neurriak hartu ditu, hala nola, diru laguntza deialdietan berdintasun klausulak txertatzea, NOKA Programa sortzea, edota museo eta arte guneetan genero berdintasunera zuzendutako neurriak hartzea. Helburu eta lan ildo honen eragina biderkatzeko, Kultura Sailburordetzak erakunde eta eragileekin elkarlana bilatzen eta sustatzen du. 

2020/01/07 Kulturako sailburuordea

2017ko uztailean HAKOBA Kultura (Herri Administrazioen Koordinazio Batzordea) sortu zen, Eusko Jaurlaritzak (Kultura Sailburuordetza), Foru Aldundia, Gasteiz, Bilbo eta Donostiako udalek eta EUDELek hartzen dute parte bertan, eta erakunde artean kultura politikak eta ekinbideak koordinatu eta adosteko gunea da.

2020/01/07 Kulturako sailburuordea

HAKOBA Kulturaz gain, askotariko gaiak jorratzeko erakundeen arteko koordinazioa eta lankidetza bilatzen du Eusko Jaurlaritzak elkar-lanerako harremanak indartuz bileren eta elkarrizketaren bitartez.

2020/01/07 Kulturako sailburuordea

Eusko Jaurlaritzak hiru Foru Aldundiei transferitu dizkie “Probintzietako Artxibo Historikoak” izenekoen kudeaketa, langileak eta zerbitzuak (2018/06/04).

2020/01/07 Kulturako sailburuordea

Eusko Jaurlaritzak, Barakaldoko Udalak eta Bilboko Portu Agintaritzak ekintzak burutuko dituzte Barakaldoko mea-kargalekuak zaharberritzeko eta beren balioa nabarmentzeko, sinatutako hitzarmenean oinarrituta (2019/05/21).

2020/01/07 Kulturako sailburuordea

Eusko Jaurlaritzak protokolo bat sinatu du Europeana Fundazioarekin liburutegi digital hau euskaraz ere kontsultatu ahal izateko (2019/09/17).

2020/01/07 Kulturako sailburuordea

Japoniako Mie Prefekturarekin hitzarmena sinatu du Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Euskaditik igarotzen den Santiago Bidearen eta Japoniako Kumano Kodo bidearen arteko lankidetza sustatzeko (2019/11/07).

2020/01/07 Kulturako sailburuordea

 Toki-erakundeei beren artxibo sistema jartzeko edota sendotzeko diru laguntzak: 2017 (170.000.-€) (2017/11/15); 2018 (30.000.-€) (2018/09/14); 2019 (298.000.-€) (2019/10/02-2019/11/22).

2020/01/07 Kulturako sailburuordea

Añanako Kuadrillari diru laguntza Micaela Portilla errestaurazio eskolaren proiekturako: 2018 (400.000.-€) (2018/07/30).

2020/01/07 Kulturako sailburuordea

Arabako Lurralde Historikoko Kuadrilei diru laguntzak eman zaizkie eskualdeetako artxibo zerbitzuak mantentzeko: 2017 (120.000.-€); 2018 (120.000.-€); 2019 (120.000.-€)

2020/01/07 Kulturako sailburuordea