Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Ekimena 2. Euskadiko Liburutegi Digital Nazionala definitu eta abian jarri

Jarduerak Gaurkotze eguna Arduraduna

EJIEri enkomienda egin zaio euskal ondare bibliografikoaren katalogoaren ataria sortzeko

2017/10/24 Kulturako sailburuordea

2017-10-26

  Euskadiko Liburutegi Sarearen web-orria berriaren prestaketaren jarraipena egiteko bilera.

2017/11/08 Kulturako sailburuordea

 24-11-2017


Bilboko Udalarekin bilera Euskadiko Irakurketa Publikoko Sarearen on-line katalogoan Bilboko Liburutegien Sarea sartzeko Hitzarmenaren jarraipena egiteko.

2017/12/21 Kulturako sailburuordea

2018 URTARRILA

 

Santurtziko liburutegien katalogoaren migrazioa gauzatu zen. Horren ondorioz Euskadi Irakurketa Publikoko Sarearen osaketa bukatutzat eman genuen.

 

2018/02/16 Kulturako sailburuordea

2018 OTSAILA

“Liburubila” metabilatzailaren aurkezpena. Euskadiko Irakurketa Publikoko Sarearen liburuzainei zuzendua.

2018/03/13 Kulturako sailburuordea

2018 MARTXOA

eLiburutegiako webgunean jarri dira “Efemerideak” edukiak: aplikazio honen bidez ikusi daitezke egun bakoitzean jaio eta hildako autoreak beren lanekin.

2018/05/09 Kulturako sailburuordea

2018 MARTXOA

Prentsaurrekoa: Etorkizuneko Euskal Liburutegi Digitalaren oinarriak ezartzeko helburuaren lankidetzaren sinadura, Kultura eta Hizkuntza Politikaren eta Sancho El Sabio Fundazioaren artekoa.

https://www.irekia.euskadi.eus/eu/news/44849-departamento-cultura-politica-linguistica-del-gobierno-vasco-fundacion-sancho-sabio-firman-acuerdo-colaboracion-con-fin-dar-primer-impulso-futura-biblioteca-nacional-digital-vasca?criterio_id=1012037&track=1

 

2018/05/09 Kulturako sailburuordea

2018 APIRILA

Liburutegiak 2017-ko aldizkariaren argitalpena. Euskadiko Irakurketa Publikoko Sarearen datuak eta albisteak biltzen ditugu.

http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicacion_profesional_biblio/eu_def/adjuntos/Boletin_2017_eu.pdf

2018/05/18 Kulturako sailburuordea

2018 APIRILA

Eudelekin bilera Hitzarmen honentzat: Lankidetzarako Esparru Hitzarmena, Euskadiko Udalen Elkartea-Eudel eta Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren artean, 3000 biztanle baino gutxiagoko udalerrietan liburutegi-zerbitzuak sortu eta hobetzeko.

 

2018/05/18 Kulturako sailburuordea

2019 MARTXOA

Gipuzkoako Foru Aldundiarekin bilera: Koldo Mitxelena Liburutegia Euskadiko Irakurketa Publikoko Sarean integratzeko.

2019/04/03 Kulturako sailburuordea

2019 MARTXOA

Euskadiko Irakurketa Publikoko sareko liburutegiei “Sareko infografiaren” aurkezpena, Bilbon.

2019/04/03 Kulturako sailburuordea

2019 MARTXOA

Gipuzkoako Foru Aldundiarekin bilera: Koldo Mitxelena Liburutegia Euskadiko Irakurketa Publikoko Sarean integratzeko.

2019/04/03 Kulturako sailburuordea