Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Ekimena 2. Kultur Ondarearen Euskal Legearen proiektua egin eta onartu, babesaren ikuspegi integrala areagotzeko eta euskal kultur ondarearen balioa azpimarratzeko

Eremua: Oparotasuna
11 Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea.
Jarduerak Gaurkotze eguna Arduraduna

Euskal Kultura Ondarearen Lege Proiektua bidali da, uztailaren 18ko Gobernu Batzordean onartua izateko

2017/10/24 Kulturako sailburuordea

Gobernu Kontseiluak onartu du Euskal Kultura Ondarearen legearen proiektua

http://www.irekia.euskadi.eus/mobile/eu/news/40212-consejo-gobierno-luz-verde-anteproyecto-ley-patrimonio-cultural-vasco-que-avanza-proteccion-los-bienes-culturales-inmateriales-consejo-gobierno-2017

2017/10/24 Kulturako sailburuordea

2017.07.18 Legebiltzarrean Sailburuaren agerraldiaren eskaera Kultura Ondarearen legea azaltzeko

2017/10/24 Kulturako sailburuordea

Euskal Kultura Ondarearen Lege-aurreproiektua onartu da, babes-eredu eraginkorragoa sustatzeko eta kultura-ondasun immaterialei balioa emateko helburuarekin. Proposamenak kultura-ondasunen kategorizazio berria sartzen du, eta horiek hiru ataletan zehaztuta geratzen dira: ondare higiezina, higigarria eta kultura-ondare immateriala. Hiru arlo horien barruan, 13 kategoria proposatzen dira, euskal kulturaren zati diren adierazpen eta ohiturak barne hartzeko. Aurreproiektuak, halaber, Euskal Kultura Ondarearen Erakundeen arteko Organoa sortzea aurreikusten du, euskal administrazio publikoen arteko lankidetza antolatzeko ardura hartuko duen erakunde bat. Lege-proiektua Legebiltzarrera igorri da, lege-ekimen gisa.

Berria
2017.eko uztailak 18
Gobernu Kontseiluak onartu du Euskal Kultura Ondarearen Legearen aurreproiektua, kultura-ondasun immaterialen babesean aurrerapausoak ematen dituen proposamena (Gobernu Bilera 2017-07-18)
2017/10/25 Kulturako sailburuordea

Euskal Kultura Ondarearen 6/2019 Legea aurkeztea EAEko udalei, foru-aldundiei eta Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailari (2019/06/18).

2019/07/11 Kulturako sailburuordea

Erantsitako dokumentuak eta estekak