Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Ekimena 7. “Euskadi Sortzailea” Programa garatu. Sektore kulturalaren eta sortzailearen finantzazioa profesionalizazioa sustatzera bideratuko da, bai eta kultura digitala sustatzera, euskal sortzaileen nazioartekotzea babestera eta atzerrian Euskadiren irudia lurralde sortzaile gisa proiektatzera ere

Jarduerak Gaurkotze eguna Arduraduna

IRAILA-ABENDUA

 

1º ardatzaren garapena KSI politiketan, enpresetarako teknologi transferentzia baliatuz.

2017/12/05 Kulturako sailburuordea

2017 IRAILA

Septiembre 2017
Subvenciones para la organización de festivales en diferentes áreas culturales.

Kultura alor ezberdinetan jaialdiak antolatzeko dirulaguntza.
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/09/1704481a.pdf

2017/12/05 Kulturako sailburuordea

2019 OTSAILA

Emilia-Romagnan batu dira Creadis 3ko bazkideak         

https://www.interregeurope.eu/creadis3/events/event/2516/3rd-stakeholder-meeting-in-emilia-romagna/                                                                                

2019/04/02 Kulturako sailburuordea

2019 MARTXOA

Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak 300.000 euro bideratuko ditu ikus-entzunezkoen garapena laguntzera (Gobernu Bilera 2019-03-12)    

https://www.irekia.euskadi.eus/eu/news/52743-departamento-cultura-politica-linguistica-del-gobierno-vasco-destina-300-000-euros-desarrollo-proyectos-audiovisuales-consejo-gobierno-2019                                                                                             

2019/04/02 Kulturako sailburuordea