Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Ekimena 3. Akademiaren barruko kudeaketa egokitu, segurtasun publikoko sistemaren premiei hobeto erantzuteko

Jarduerak Gaurkotze eguna Arduraduna

Ikasleei emaitzak e-mail bidez jakinarazteko prozedura bat ezartzea.(2017ko urtarrila)

2017/07/05 Polizia eta Larrialdietarako Euskal Akademiako zuzendaria

Azterlanen eta planifikazio Dibisioan hainbat foro eta kudeaketa-organo ezartzea.(2017ko 1. seihil. )

2017/07/05 Polizia eta Larrialdietarako Euskal Akademiako zuzendaria