Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Ekimena 4. Larrialdiko kudeaketa koordinatua sustatu, ukitutako administrazioekin lankidetza- eta koordinazio- protokoloak ezarriz

Eremua: Oparotasuna
11 Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea.
Jarduerak Gaurkotze eguna Arduraduna

"Autobabeserako Euskal Araua azken arau-aldaketen ondoren" gaiari buruzko lan-jardunaldi bat antolatu da, aldaketa horiek indarrean sartzearen ondorioz sortutako zalantzak argitzeko. 250 aditu inguru bertaratu dira. (2019/06/28)

 

 

 

 

Berria
2019.eko uztailak 01
Autobabeserako Euskal Arauaren azken aldaketak aztertzeko Segurtasun Sailak antolatu duen lan-jardunaldi batean parte hartu dute hainbat adituk
2019/10/24 Segurtasun sailburuordea

Txurdinagako Koordinazio Zentroaren instalazioak modernizatu eta egokitu dira, bertatik ematen diren eta, batez ere, bide-segurtasunari eta larrialdiei eragiten dieten segurtasun-zerbitzuak berrantolatzeko.

SOS DEIAK-112 zerbitzuaren Operazio Gela eta Trafikoa Kudeatzeko Zentroa, bi guneak berritu eta eguneratu egin dira larrialdien eta hiriarteko trafikoaren kudeaketa aurreratua egiteko, eta 800.000 euro inguruko inbertsioa egin da.

Lehendakariak inauguratu ditu eguneratutako guneak. (2019/06/25)

Berria
2019.eko ekainak 25
Lehendakariak azpimarratu du berrikuntza teknologikoak duen garrantzia trafikoaren eta larrialdien kudeaketa aurreraturako, segurtasuna areagotuko duen aldetik
2019/07/03 Segurtasun sailburuordea

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailaren Zerbitzuak parte hartuko du babes zibileko Europako ariketa batean Portugalen, larrialdi kimikoetarako talde batekin (2019/05/28)

Berria
2019.eko maiatzak 28
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak lehenengo aldiz parte hartuko du babes zibileko Europako ariketa batean Portugalen, larrialdi kimikoetarako talde batekin
2019/06/10 Segurtasun sailburuordea

Itsasertzaren Kutsadurari Aurre Egiteko Larrialdietako Plan Berezia —Itsasertza Plana— onartzen da eta aurkezten die Bizkaiko eta Gipuzkoko Foru Aldundietako arduradunei eta itsasertzeko udalei (2019/04/12)

Berria
2019.eko apirilak 09
Itsasertzaren kutsadurari aurre egiteko eaeko larrialdietarako plan bereziaren proiektuaren berri eman da (Gobernu Bilera 09-04-2019)
Berria
2019.eko apirilak 12
Segurtasun Sailak Itsasertza Plana aurkeztu die Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Aldundiei eta itsasertzeko udalei
2019/06/10 Segurtasun sailburuordea

Itsas Salbamenduko eta Segurtasuneko Sozietatea (SASEMAR) eta AZTI arteko jardun-protokoloa izenpetu da itsasertzaren behaketaren eta iragarpenaren arloan (2019/03/29)

Berria
2019.eko martxoak 29
Segurtasun Sailak, Itsas Salbamenduko eta Segurtasuneko Sozietateak (SASEMAR) eta AZTIk jardun-protokoloa izenpetu dute itsasertzaren behaketaren eta iragarpenaren arloan
2019/06/10 Segurtasun sailburuordea

Herritarrek Larrialdiei Aurre Egiteko Euskal Sisteman (LAEES) duten borondatezko parte-hartzea arautzen duen dekretua aldatzea onartu da, babes zibilerako eta larrialdiei aurre egiteko araudi berrira egokitzeko. (2019/02/26)

Berria
2019.eko otsailak 26
Herritarrek larrialdiei aurre egiteko euskal sisteman duten borondatezko parte hartzeari buruzko dekretua aldatzea onartu da (Gobernu Bilera 2019-02-26)
2019/06/10 Segurtasun sailburuordea

Jendaurreko ikuskizunen eta jolas-jardueren Legea garatzeko Erregelamendua onartu da. (2019/02/05). Uztailaren 23ko 119/2019 Dekretuaren bidez aldatu zen. (2019/07/29)

2019/10/24 Segurtasun sailburuordea

21/2019 DEKRETUA, otsailaren 12koa, zeinaren bidez bigarrenez aldatzen baita larrialdi-egoerei aurre egiteko jarduera, zentro edo establezimendu zehatz batzuei ezartzen zaizkien autobabeserako betebeharrak arautzen dituen Dekretua.(EHAA 38. zk., 2019ko otsailaren 22a)

2019/02/22 Segurtasun sailburuordea

Gobernu Kontseiluak, Ogasun eta Ekonomia Sailak eskatuta, baimena eman du Itsas salbamenduko Ogoño I ontziaren erabilera Euskadiko Gurutze Gorriari dohainik lagatzeko, Euskadiko Itsasoko Gurutze Gorriak bakarrik erabil dezan. Baimena 10 urtean lagatzeko da, eta 10 urte horiek luza daitezke. Ontzia eraiki berria eta azken belaunaldikoa da, eta Segurtasun Sailak 186.000 euroko inbertsioa egin du erosi eta hornitzeko.

Berria
2019.eko otsailak 05
Itsas salbamenduko ontzi baten erabilera Gurutze Gorriari dohainik lagatzeko baimena eman da (Gobernu Bilera 2019-02-05)
2019/02/22 Segurtasun sailburuordea

Jendaurrean jartzea Itsasertzaren kutsaduraren Euskadiko Larrialdietako Plan Berezia (Itsasertza).(EHAA 2019/01/28)

2019/02/14 Segurtasun sailburuordea

AGINDUA, 2018ko azaroaren 20koa, Segurtasuneko sailburuarena, Larrialdiei Aurre Egiteko Euskal Sistemaren taktika operatiboak onartzen dituen eta Larrialdietan Koordinatuta Esku hartzeko Zerbitzua sortzen duen agindua laugarren aldiz aldatzekoa. (2018/12/04)

2019/02/14 Segurtasun sailburuordea

AGINDUA, 2018ko azaroaren 22koa, Segurtasuneko sailburuarena, zeinaren bidez ezartzen baita nola jakinarazi behar zaizkion Ertzaintzari urruneko kontrolaren bidez gidatutako aireontzien (RPA) eragiketak, hiri, herri edo biztanleguneetako eraikin multzoen gainetik edo aire zabalean elkartutako pertsona taldeen gainetik ibiltzen direnean.

2019/02/14 Segurtasun sailburuordea

2018/10/10. Euskal Autonomia Erkidegoko Babes Zibilerako Batzordeak Bizkaiko eta Gipuzkoako hamar herritako Udal Larrialdietarako Planak eguneratzearen aldeko txostena eman du.

Berria
2018.eko urriak 10
Euskal Autonomia Erkidegoko Babes Zibilerako Batzordeak Bizkaiko eta Gipuzkoako hamar herritako Udal Larrialdietarako Planak eguneratzearen aldeko txostena eman du
2019/01/09 Segurtasun sailburuordea

Euskadiko errepide sare nagusian elurte handietan ibilgailu astunentzako sorospen zerbitzu (2017/11/29)

https://apps.euskadi.eus/w32-1084/eu/contenidos/anuncio_contratacion/expjaso8048/eu_doc/eu_arch_expjaso8048.html?ruta=/w32-1084/eu/v79aWar/comunJSP/v79aSubmitBuscarAnuncioFiltro.do?origenSubHome=busquedaPersonalizada

2019/01/09 Segurtasun sailburuordea

Eusko Jaurlaritzaren larrialdien eta babes zibilaren arloko sariak sortzen dituen Dekretua onartu da (Gobernu Kontseilua, 2017-11-21)

http://www.irekia.euskadi.eus/eu/news/42352-aprobado-decreto-distinciones-del-gobierno-vasco-materia-atencion-emergencias-proteccion-civil-consejo-gobierno-2017

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2017005819

2019/01/09 Segurtasun sailburuordea

Suteen Prebentzio eta Itzalketako eta Salbamenduko Zerbitzuetarako Erakundeen arteko Batzordea sortzen duen Dekretua onartu da (Gobernu Kontseilua, 2017-11-07)

http://www.irekia.euskadi.eus/eu/news/42000-aprobado-decreto-creacion-comision-interinstitucional-para-los-servicios-prevencion-extincion-incendios-salvamento-consejo-gobierno-2017

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2017005400

2019/01/09 Segurtasun sailburuordea

Bizkaiko eta Bilboko suhiltzaileekin bilera, USAR-BREC eta RBQ ekipoak ezartzeko (2017ko iraila)

2019/01/09 Segurtasun sailburuordea

Bisita Gurutze Gorriak kudeatzen dituen itsas salbamenduko baseen egiaztapena eta jarraipena egitek (2017ko abuztua)

2019/01/09 Segurtasun sailburuordea

Segurtasun Sailak Eusko Jaurlaritzaren larrialdien eta babes zibilaren arloko sariak sortzen dituen Dekretu-proiektua landu du (2017/07/03)

http://www.irekia.euskadi.eus/eu/news/39884-departamento-seguridad-elabora-proyecto-decreto-por-que-crean-las-distinciones-del-gobierno-vasco-materia-atencion-emergencias-proteccion-civil

2019/01/09 Segurtasun sailburuordea

2017-12-04. Segurtasun Sailak eta Euskal Mendi Federazioak lankidetza-hitzarmen bat izenpetu dute autobabesa sustatzeko.

Berria
2017.eko abenduak 04
Segurtasun Sailak eta Euskal Mendizale Federazioak autobabesa sustatzeko lankidetza-hitzarmena sinatu dute
2019/01/09 Segurtasun sailburuordea

Euskadiren, Nafarroaren eta Akitaniaren artean larrialdiak koordinatzeko diru laguntzak

Berria
2017.eko azaroak 10
Euskadiren, Nafarroaren eta Akitaniaren artean larrialdiak koordinatzeko diru laguntzak
2019/01/09 Segurtasun sailburuordea

Segurtasun Sailak eta Itsas Salbamenduko eta Segurtasuneko Sozietateak (SASEMAR) jardun-protokoloa ezarri dute, koordinazio-mekanismoak ezartzeko

Berria
2017.eko irailak 19
Segurtasun Sailak eta Itsas Salbamenduko eta Segurtasuneko Sozietateak (SASEMAR) jardun-protokoloa ezarri dute, koordinazio-mekanismoak ezartzeko
2019/01/09 Segurtasun sailburuordea

Hondartzetako segurtasuna koordinatzeko bilera (2017ko maiatza)

2019/01/09 Segurtasun sailburuordea

Garoñako zentral nuklearraren Kanpoko Larrialdi Nuklearreko Planaren organo exekutiboaren bilera (PENBU)(2017ko apirila)

2019/01/09 Segurtasun sailburuordea

Simulazioetan parte hartzea. (AP-68, Metro Bilbao, Zarauzko hondartzak)(2017ko 1. seihil. )

2019/01/09 Segurtasun sailburuordea

Entitate, enpresa, boluntarioekin eta abarrekin hamabi bileratik gora.(2017ko 1. seihil. )

2019/01/09 Segurtasun sailburuordea

Lan-lerroak ezartzea eta ekimena garatzea (2017ko urtarrila)

2019/01/09 Segurtasun sailburuordea

1/2017 LEGEGINTZAKO DEKRETUA, apirilaren 27koa, Larrialdiak Kudeatzeko Legearen testu bategina onartzen duena.

2019/01/09 Segurtasun sailburuordea

Erantsitako dokumentuak eta estekak