Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Ekimena 2. Polizia-inteligentziaren gaineko metodologia definituan oinarritu polizia-eredua

Jarduerak Gaurkotze eguna Arduraduna

Baietz prozesua aurkezten da. Segurtasun publikoaren kudeaketa estrategikoa eta taktikoa. Delituaren analisia Ertzaintzan 'lanaren esparrua eta ezagutza kriminala eraikitzera bideratutako hurbilketa-estrategia polizialaren osagai nagusiak kontzeptualizatzea du helburu. Halaber, Ertzaintzan eredua koherentziaz ulertu eta ezarri ahal izatea, delituaren analisiaren zientzian eragile bakoitzak duen gaitasuna eta gaitasunak hobetzea, eta segurtasun publikoko politikak formulatzeko eta segurtasun-arazoei aurre egiteko kudeaketa-esparru metodologiko bat ezartzeko tresna praktiko gisa balio izatea, etorkizuneko begirada proaktiborantz aurrera egin ahal izateko, delituak prebenitu eta murrizteko. (2019/10/09)

2019/10/24 Segurtasun sailburuordea

Lehendakaria Ertzaintzaren agintariekin bildu da gaur, Islamismo Erradikalaren Aurkako Plan Estrategikoaren garapena aztertzeko (2017/09/15)

http://www.irekia.euskadi.eus/eu/news/40763-lehendakari-reunido-con-mandos-ertzaintza-para-analizar-desarrollo-del-plan-estrategico-contra-islamismo-radical

2018/01/25 Segurtasun sailburuordea

Segurtasuneko sailburua Ertzaintzako agintariekin bildu da Kataluniako atentatuen ondorengo egoera aztertzeko(2017/08/18)

http://www.irekia.euskadi.eus/eu/news/40458-consejera-seguridad-reune-con-los-mandos-ertzaintza-para-valorar-situacion-tras-los-atentados-cataluna

2018/01/25 Segurtasun sailburuordea

Ertzaintzak erregistratutako arau-hauste penalek % 0,87 egin dute behera 2017ko lehen seihilekoan (2017/07/21)

http://www.irekia.euskadi.eus/eu/news/40250-las-infracciones-penales-registradas-por-ertzaintza-descienden-durante-primer-semestre-2017

2018/01/25 Segurtasun sailburuordea

Ertzaintzak dokumentu-ondare historikoaren espoliazioaren aurkako ikerketa garrantzitsu bati buruzko xehetasunak eman ditu (2017/07/06)

http://www.irekia.euskadi.eus/eu/news/39944-ertzaintza-describe-los-detalles-una-importante-investigacion-contra-expolio-del-patrimonio-historico-documental

2018/01/25 Segurtasun sailburuordea