Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Ekimena 3. Transexualak genero-nortasunagatik ez baztertzeari eta haien eskubideak aitortzeari buruzko (ekainaren 28ko 14/2012) Legearen garapena amaitu

Jarduerak Gaurkotze eguna Arduraduna

Ekainaren 28ko 14/2012 Legea, genero-identitatea dela-eta eta transexualen eskubideak aitortzeko, ez diskriminatzeari buruzko ekainaren 28ko 14/2012 Legea aldatzeko Legea onartu da.(2019/06/27)

2019/08/07 Viceconsejera de Políticas Sociales

Generoagatiko bereizkeriarik ezaren printzipioari buruzko gaikuntza- eta sentsibilizazio-programa hasi da, funtzionarioei, lan-kontratupeko langileei, administrazio eta erakundeetako estatutupeko langileei eta sozietate eta euskal erakunde publikoei zuzenduta, ekainaren 28ko 14/2012 Legearen 5. artikuluan xedatutakoa betetzeko.

2018/12/15 Viceconsejera de Políticas Sociales