Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Ekimena 5. Immigranteek zerbitzu publikoak berdintasunez eskuratzeko behar diren neurriak bultzatu, osasun- eta gizarte-zerbitzuetara, etxebizitzetara, justiziara eta segurtasunera sarbide normalizatua eta ekitatiboa izan dezaten bermatuz

Eremua: Oparotasuna
10 Herrialde bakoitzean eta herrialdeen artean desberdintasunak murriztea.
16 Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan.
Jarduerak Gaurkotze eguna Arduraduna

Suspergintza Elkarteari diru-laguntza zuzena ematea, Euskadin migratzaileei aldi baterako harrera egiteko zentro esperimental bat kudeatzeko. Zenbatekoa: 203.780.- €(2019/07/23)

2019/10/21 Viceconsejera de Políticas Sociales

Diru-laguntza bat ematea Euskadiko Gurutze Gorriari, Irunera iristen diren migratzaileei harrera humanitarioa egiteko dispositiboaren egokitzapena finantzatzeko. Zenbatekoa: 148.520,82.- €(2019/07/30)

2019/10/21 Viceconsejera de Políticas Sociales

Gobernu Kontseiluak 43.500 euroko diru-laguntza zuzena baimendu du, Euskadiko Gurutze Gorriaren alde, iragaitzazko migratzaileentzako larrialdiko aldi-baterako harrera-zerbitzuak kudea ditzan (Gobernu Bilera 2019-05-21)

Berria
2019.eko maiatzak 21
Gobernu Kontseiluak 43.500 euroko diru-laguntza zuzena baimendu du, Euskadiko Gurutze Gorriaren alde, iragaitzazko migratzaileentzako larrialdiko aldi-baterako harrera-zerbitzuak kudea ditzan (Gobernu Bilera 2019-05-21)
2019/07/02 Viceconsejera de Políticas Sociales

188/2018 DEKRETUA, abenduaren 26koa, Atzerritar adingabeak Euskal Autonomia Erkidegora aldi batez lekualdatzeko xedea duten izaera humanitarioko programei buruzkoa onartzen da

Berria
2018.eko abenduak 26
Gobernu Kontseiluak atzerritar adingabeak aldi baterako lekualdatzeko programa humanitarioak arautzeko dekretua onetsi du (Gobernu Bilera 2018-12-26)
2019/04/08 Viceconsejera de Políticas Sociales

Eusko Jaurlaritzak 18.000 euro bideratuko ditu ahultasun-egoera berezian eta gizarte-bazterketa larrian dauden migratzaileei harrera egitera (Gobernu Bilera 2018-11-06)

Berria
2018.eko azaroak 06
Eusko Jaurlaritzak 18.000 euro bideratuko ditu ahultasun-egoera berezian eta gizarte-bazterketa larrian dauden migratzaileei harrera egitera (Gobernu Bilera 2018-11-06)
2018/12/13 Viceconsejera de Políticas Sociales

AGINDUA, 2017ko ekainaren 21ekoa, Enpleguko eta Gizarte Politiketako sailburuarena; honen bitartez onartzen dira immigrazioko teknikarien kontratazioaren jarraipenerako eta erakunde publikoek immigrazioaren eta kultura arteko bizikidetzaren alorrean jarduerak garatzeko diru-laguntzak emateko oinarriak, eta laguntza horietarako deialdia egiten da 2017. urterako. (Inmigrazioa: 381.920.- €// Elkarbizitza: 498.080.- €)

2017/09/21 Viceconsejera de Políticas Sociales

Etorkinei gai juridikoei laguntza ematen duen AHOLKU SAREA programaren mantentzea, 586.534 euro bideratzen dira bertara.

2017/09/21 Viceconsejera de Políticas Sociales