Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Ekimena 1. Immigrazioari buruzko Itun Soziala bultzatu

Eremua: Oparotasuna
10 Herrialde bakoitzean eta herrialdeen artean desberdintasunak murriztea.
16 Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan.
Jarduerak Gaurkotze eguna Arduraduna

Migraziorako Euskal Itun Sozialaren aurkezpena: "Jaso nahi genukeena eskaini". Euskadik diskurtso partekatua eta batasun-irudia finkatu ditu migrazio-erronkei modu positiboan erantzuteko eta demagogia populistari aurre egiteko (2019/11/30)

2020/01/09 Viceconsejera de Políticas Sociales

Ituna Elkarrizketa Zibilerako Mahaiak 2019/05/07an izandako bileran aurkezten zaie kideei. Mahai osatzen duten sareek Itunari atxikitzeko borondatea azaltzen dute.

2019/07/02 Viceconsejera de Políticas Sociales

Alderdi politikoekin kontaktu sortak egiten ari dira Itunaren testuari ekarpenak egiteko eta ondoren atxikitzeko.

2019/07/02 Viceconsejera de Políticas Sociales

2018/12/12: Euskadiko Etorkinak Gizartean Integratzeko eta Parte Hartzeko Foroa k batzorde berri bi sortu ditu, Berditasunaren eta Bizikidetzaren eta Harreraren inguruan

Berria
2018.eko abenduak 12
Euskadiko Etorkinak Gizartean Integratzeko eta Parte Hartzeko Foroak batzorde berri bi sortu ditu, Berditasunaren eta Bizikidetzaren eta Harreraren inguruan
2019/01/22 Viceconsejera de Políticas Sociales

2018/12/18: Pertsona migranteen Nazioarteko Egunean, Eusko Jaurlaritzak “jaso nahi genukeena eskaini” izenburua duen Migraziorako Euskal Gizarte Ituna aurkeztu du. Proposamenak berariazko 10 konpromiso biltzen ditu migrazioaren erronkari pluralismotik, elkartasunetik eta beharretik erantzuteko.
2019ko ekainaren amaierara arte, euskal instituzioen eta gizarte zibileko erakundeen ekarpenak jasotzeko aldia irekiko da

2018/12/19 Viceconsejera de Políticas Sociales

2018/09/25: Eusko Jaurlaritzak proposamen multzo bat aurkeztu du Euskadin, Espainiako Estatuan eta Europan migrazio-erronkei erantzuteko (Share proposamena eta Migraziorako Euskal Itun Soziala)

Berria
2018.eko irailak 19
Eusko Jaurlaritzak proposamen multzo bat aurkeztu du Euskadin, Espainiako Estatuan eta Europan migrazio-erronkei erantzuteko
2018/11/26 Viceconsejera de Políticas Sociales

2017ko bigarren seihilekoan, Sailak lan egin du Immigraziorako Euskal Estrategia (2014-2016) ebaluatzen; 2017ko abenduaren 31n dokumentu bat amaitu zuen eta Legebiltzarrean aurkeztuko da, bilkuren sasoiari ekiten zaionean.

2018/03/22 Viceconsejera de Políticas Sociales