Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Ekimena 3. Turismo-eskaintza esperientziala kudeatu, jarraipena, kontrola eta balorazioa egiteko sistema baten bidez

Jarduerak Gaurkotze eguna Arduraduna

“2019KO EUSKADI HELMUGAKO ONLINEKO OSPEKO MONITOREA”ren bidez –helmugan eta jatorrian merkatua ezagutzeko proiektua–, eskariaren inguruko oharrei eta gogobetetasun-mailari buruzko informazioa eskuratuko da, produktu-klubetan parte hartzen duten enpresen esperientzia eta zerbitzuei dagokienez. Guztira 1.408 turismo-enpresak parte hartzen dute Euskadi mailan kudeaketa publiko-pribatuko ereduarekin, ematen dituzten zerbitzuen gogobetetasun-mailari dagokionez. Azterlanaren helburu dira Euskadi Gastronomikako, Turismo Nautikoko, Programa Esperientzialeko eta Familia Turismoko turismo-enpresa guztiak.  

2019/08/27 Viceconsejera de Turismo y Comercio

Euskadiko eskaintza esperientziala eguneratzeko eta mantentzeko lanak, eduki-kudeatzailearen bitartez eta Lankidetza Turistikoko Erakundeekin/Turismo-kudeaketarako Egiturekin lankidetzan.

Euskadiko Behatoki Turistikoak esperientzia turistikoen Onlineko Ospearen Indizea egin du, jakiteko zein den turistek egungo eskaintza esperientzialarekiko duten asebetetze-maila.

2019/05/03 Viceconsejera de Turismo y Comercio

Esperientzia programaren segimenduaren eta kontrolaren sistema adierazle hauen bidez egiten da:

Esperientzia ofizialak hautatzeko ebaluazio eredua, berezko metodologia erabilita.

Segimenduaren adierazleak:

·         Turismo atariko webgunearen analisia eta merkaturatze landing-a.

·         Salmenta bihurtutako tasa.

·         Salmentak

·         IRON (Índice de Reputación online enpresa edo zerbitzu bakoitzarena)

2019/01/29 Viceconsejera de Turismo y Comercio

-Aztertzea nola erabiltzen diren Euskadiko Turismo Atariaren bidez eskaintzen diren esperientziak

2017/07/05 Viceconsejera de Turismo y Comercio

 -Esperientziazko eskaintza kontrolatzea, barne-auditoretzak eginda

2017/07/05 Viceconsejera de Turismo y Comercio