Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Ekimena 9. Enpresei sariak emateko eta aitorpenak egiteko sistema bat aztertu, Lan eta Justizia Sailarekin lankidetzan, lan-ordutegiak malgutzeko planak susta ditzaten eta haien antolakuntza-ereduan telelana sar dezaten

Eremua: PERTSONAK
5 Genero-berdintasuna lortzea eta emakume nahiz neskato guztiak ahalduntzea.
Jarduerak Gaurkotze eguna Arduraduna

Bateratze erantzukidea lantzen ari gara eta, horretarako, prozedura negoziatu publizitatedun bat jarri dugu martxan, sektore guztietako 30 euskal enpresatan (probintzia bakoitzeko 10etan) bateratze-programak ezartzeko. Programa 2017an hasi zen eta 2018an bukatuko da.

2018/01/21 Viceconsejera de Políticas Sociales

IV Familiei laguntzeko Plana: 3.ardatza: Familia bizitza eta lana bateratzea. Neurria: Kontziliazio-neurriak eta ardura partekatukoak aplikatzen lider eta erreferente diren enpresen eginkizuna ezagutzea, sari eta ezagumenduen sistema baten bidez

2018/12/15 Viceconsejera de Políticas Sociales

Gizarte Politiketako sailburuordetzaren partaidetza Gizarte Elkarrizketaren Mahaian kontziliazioarekin zerikusia duten neurri eta ekimenak aurkezten.

2019/07/02 Viceconsejera de Políticas Sociales