Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Ekimena 5. Erantzunkidetasunaren aldeko politika publiko eraginkorrak aplikatu, sentsibilizazio- eta prestakuntza-neurrien bidez, etxeko lanak eta zaintzeko lanak gizonen eta emakumeen artean banatzea ahalbidetzeko

Eremua: PERTSONAK
5 Genero-berdintasuna lortzea eta emakume nahiz neskato guztiak ahalduntzea.
Jarduerak Gaurkotze eguna Arduraduna

Itunean jaso da gurasoei erraztasunak eman behar zaizkiela seme-alabekin egoteko behar duten denbora eduki dezaten. Horretarako, gizarte-denbora familien beharretara hobeto egokitzen den antolamendua sustatuko da eta erantzunkidetasunezko gizarte-antolaketa bultzatuko da.

2018/01/21 Gizarte Politiketako sailburuordea

IV Familien aldeko Planean, abian jarriko da prestazio ekonomiko bat aitatasun-eszedentzietarako, hamasei aste betetzeraino, jaio eta hurrengo hamabi hilabetean; eszedentzia hori ezingo da amatasun-baimenaren aldi berean hartu eta zenbatekoa kotizazio-oinarriaren % 100en baliokide izango da

2018/12/13 Gizarte Politiketako sailburuordea